đem laptop đi rửa-Đem laptop của mẹ ra chơi đồ hàng còn 'hăng hái' đi rửa, cô bé này khiến bố mẹ không biết khóc hay cười