Decao-Cuộc sống hiện tại bạn gái Decao sau khi vào viện vì trầm cảm