Decao-Châu Bùi share lại clip tuyên bố chia tay, Decao vẫn vào bình luận cực 'nhây' như chưa từng có chuyện gì xảy ra