Đề thi Giáo dục công dân-Con trai làm lộ đề thi khiến 400 học sinh phải thi lại: Kiểm điểm hiệu trưởng


  • Đáp án các mã đề thi môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2017

    Đáp án các mã đề thi môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2017

    24/06/2017 11:10

    Môn Giáo dục công dân, với 40 câu hỏi trắc nghiệm, là những tổ hợp kiến thức từ pháp luật, kinh tế xã hội, đưa ra những tính huống gắn bó với cuộc sống, học sinh sẽ phải dựa vào những kinh nghiệm thực tế và sự hiểu biết pháp luật của mình là có thể đưa ra những đáp án đúng.