để mị nói cho mà nghe-Tường San múa 'Để Mị nói cho mà nghe' ở Hoa hậu Quốc tế 2019