De Jong-De Jong gây ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp ở Barca