dây rốn-Điều bất ngờ ít ai biết về dây rốn - lý do vì sao nhất định phải chậm kẹp dây rốn sau sinh