David Luiz-Chelsea và Arsenal đạt thỏa thuận chuyển nhượng David Luiz