David Beckham-Harper - con gái út ngậm thìa vàng, khiến Beckham 'mất hết quyền lực'