đầu tư vàng-Giá vàng tiếp tục tăng nóng, gần chạm mốc 46 triệu đồng