đầu tư vàng-Vàng trong nước vọt lên gần 50 triệu/lượng, cao nhất lịch sử