đầu tư tiền ảo-Mất 2.000 tỷ USD, dân chơi tiền ảo sống trong run sợ