đầu tư-Loạt ‘ông lớn’ đổ hàng tỷ USD vào Bình Dương