đấu trí tập 19-Đấu trí tập 19: Lam dẫn đại uý Vũ đi gặp người yêu cũ, còn ôn lại kỷ niệm qua đêm