dấu hiệu bệnh đậu mùa khỉ-Những ai dễ mắc, dễ bị nặng và tử vong do đậu mùa khỉ?