Dấu ấn cá nhân-Nhìn lại một năm 2020 vô cùng ấn tượng của 'nàng Mèo' Khả Như