Đạt Villa-Đạt Villa lặn lội sang Indonesia, vẫn yêu bạn gái cũ ngoại quốc?