đất vàng-Phố cổ đóng cửa ế cả năm, hễ hỏi đến vẫn hét giá 1 tỷ/m2