đặt tên cho con-Bố mẹ đặt tên quá lạ, cô gái đi đâu cũng phải mang chứng minh thư để xác nhận không nói đùa