đạt g và du uyên chia tay-Du Uyên đăng đàn chính thức kết thúc drama với Đạt G: Chuyện nợ nần, kênh YouTube và công việc giải quyết thế nào?