đập phá tài sản-Nhóm thanh niên cầm hung khí xông vào biệt thự của Chủ tịch công ty bất động sản đập phá