Đảo Trung Quốc-Nhìn vào đặc điểm này để phân biệt đào Sapa và đào Trung Quốc, tránh tiền mất tật mang