đào mỏ-Về ra mắt bị bố bạn gái gợi ý mua điều hòa, anh chàng đồng ý luôn nhưng lại có cách 'đòi vốn' thật sâu cay