Đạo diễn Lê Hoàng-MC Quyền Linh gay gắt: Anh Lê Hoàng, tôi nghĩ anh là người sống vô cảm