Đạo diễn Lê Hoàng-Đạo diễn Lê Hoàng bất bình khi gameshow trẻ em lại hát bolero, phụ huynh đang 'giết con' bằng iPad