Đạo diễn Lê Hoàng-Lê Hoàng: Phim Việt ít diễn viên giỏi, đạo diễn thì nhát gan