dành thời gian-Bị Nhật Linh 'bóc phốt' đã bớt yêu, Văn Đức nhanh trí nịnh vợ đầy ngọt ngào