đánh nhau-Mâu thuẫn từ mời bia trong quán karaoke, 2 nhóm lao vào hỗn chiến