đánh nhau-Hai người đàn ông chửi bới, đá túi bụi nam thanh niên ngay trên đường phố Hà Nội