đánh người-Nhóm lạ mặt đập phá spa, đấm liên tiếp bà chủ trước mặt con nhỏ