Danh hài Chí Tài qua đời-Gia đình công khai số tiền phúng tiếng cố NS Chí Tài lên đến gần 2 tỷ đồng, giao phó cho NS Hoài Linh để lập quỹ từ thiện tại Việt Nam