đánh chết người-Lĩnh án do đánh chết người hái trộm chè