đánh chảy máu đầu-CLIP: Bé 9 tuổi kể việc bị cha bạo hành đến toác đầu, mẻ răng