đánh cắp thông tin-Lợi dụng trí nhớ siêu phàm, nhân viên thu ngân 'học thuộc lòng' thông tin thẻ tín dụng của hơn 1300 khách hàng để tiêu xài rồi bị bắt