đánh cắp thông tin-Mark Zuckerberg vừa cho 1,3 tỷ người dùng lý do để xóa Facebook