Đặng Văn Tới-CLB Hải Phòng được Hà Nội tiếp 'viện binh'