Đặng Văn Lâm-Văn Lâm lần đầu bị đẩy lên ghế dự bị trong ngày Muangthong United đại thắng