Đặng Văn Lâm-Văn Lâm khoe thân hình nam thần ở bãi biển, đập tan hoài nghi '6 múi dồn 1'