Đặng Thu Thảo-Hoa hậu Đặng Thu Thảo đồng cảm với Cát Phượng, nhắn nhủ: 'Mất tất cả niềm tin'