Đặng Lê Nguyên Vũ-Rời ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Rolls-Royce Wraith được lột xác ấn tượng