đăng ký xe-Từ 1/8, cần chú ý những điểm mới sau khi đăng ký xe