đăng kiểm-Quá tải đăng kiểm tại TP.HCM sau giãn cách: Tài xế đến đợi từ 5 giờ sáng đến 14 giờ chiều