Đăng kí online-Người dân có thể đăng kí tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 online như thế nào?