đảng Cộng Hòa-Quan chức Cộng hòa mất ghế sau khi chỉ trích ông Trump