Đàn Kiện Thứ-Rộ tin Trần Tình Lệnh được làm bản mới, 'người tình' Dương Tử thay vai Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác?