dân chơi-Đột kích 'bar bay', phát hiện đường đi ngầm của 'bóng cười' phục vụ các 'dân chơi'