Đàn bà-Đàn bà có 3 chỗ này càng 'sạch sẽ' thì càng vượng phu ích tử, chồng con hưởng phúc cả đời