Đàm Vĩnh Hưng bị kiện-Vì 'Chút tình' mà Đàm Vĩnh Hưng gặp rắc rối trong 6 năm qua