Đàm Vĩnh Hưng-Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về bức ảnh ‘nhạy cảm’ với Mỹ Tâm