Đàm Vĩnh Hưng-'Tan chảy' hành động của quý tử Polo Huỳnh dành cho Đàm Vĩnh Hưng