Đám cưới xa hoa-Từ bỏ hào quang và bất chấp gièm pha để lấy tỷ phú 83 tuổi, cuộc sống của nàng hoa hậu 'quốc sắc thiên hương' sau 13 năm giờ ra sao?