đám cưới đông nhi-Đây chính là lý do khiến Đông Nhi nói: 'Ông Cao Thắng chỉ có một trên đời'?