Đám cưới-Anh trai duy nhất lấy vợ, em gái đang đi học rút sạch gia tài tiết kiệm 8 năm ra để mừng cưới