đâm chết người-Hung thủ đâm chết khách giữa quán cà phê khai gì?