đâm chết bạn nhậu-Bị bạn nhậu đâm chết vì câu nói 'có dao nhưng không dám đâm ai'