Dakota Johnson-Mỹ nhân '50 sắc thái' nổi bật trên truyền hình Mỹ với đầm Công Trí