đại sứ Mỹ-Mỹ hỗ trợ Việt Nam thêm 5 triệu USD để giảm tác động kinh tế của Covid-19