đại sứ cách ly-Vũ Khắc Tiệp đăng ảnh du lịch ở Hội An, dân mạng lo lắng cho nơi bạn thân Ngọc Trinh check-in: 'Tới công chuyện luôn'